Poučení pro klienty

Poučení o právu na odstoupení

Poučení o odstoupení od smlouvy uzavřené s partnerem HOME4PEOPLE mimo prostory obvyklé k podnikání partnera HOME4PEOPLE a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Realitní síť  HOME4PEOPLE chce takto informovat klienty o částečné modifikaci spotřebitelského práva v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Příslušná ustanovení ukládají podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací, které jsou uvedené v příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Na základě toho informujeme klienty, že pokud uzavřeli s partnerem HOME4PEOPLE smlouvu mimo prostory obvyklé pro podnikání podnikatele (tj. mimo obchodní prostory), mají klienti (kteří jsou dle ustanovení občanského zákoníku spotřebiteli) přiznáno právo od takovéto uzavřené smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Rozhodne-li se klient odstoupit od smlouvy, musí pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení partnera HOME4PEOPLE, se kterým byla tato smlouva uzavřena.

Pro tento účel je klient oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který se nachází níže v tomto článku, není to však jeho povinností. K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pověřil-li klient partnera HOME4PEOPLE, aby započal s poskytováním služeb dle smlouvy již během lhůty pro odstoupení od smlouvy, pak má klient v případě odstoupení od smlouvy povinnost zaplatit partnerovi HOME4PEOPLE částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy klient informoval partnera HOME4PEOPLE o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným v příslušné smlouvě. Došlo-li ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, není klient oprávněn od smlouvy odstoupit.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Poučení o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

HOME4PEOPLE tímto informuje klienty o rozšíření práv spotřebitelů v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, která nabyla účinnosti dne 1. 2. 2016.

Vzhledem k uvedené novele chceme informovat klienty sítě HOME4PEOPLE, kteří uzavřeli s partnerem HOME4PEOPLE smlouvu o zprostředkování služeb nebo jinou obdobnou smlouvu, o právu na mimosoudní řešení sporů, které by z této smlouvy vznikly a které by se nepodařilo vyřešit přímo mezi partnerem HOME4PEOPLE a klientem. Klient má právo podat návrh na mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci, která za tímto účelem na svých internetových stránkách www.coi.cz zveřejnila formulář pro podání návrhu a další podrobné informace k mimosoudnímu řešení sporů.

Návrh lze podat tehdy, nebylo-li v dané věci možné spor vyřešit přímo mezi partnerem HOME4PEOPLE a klientem a zároveň v této věci nedošlo k vydání rozhodnutí soudu, rozhodčího nálezu a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Klient má povinnost přiložit k návrhu doklad o skutečnosti, že se mu nepodařilo spor s partnerem HOME4PEOPLE vyřešit přímo, a další písemnosti dokládající skutečnosti o sporu tvrzené klientem.

Nastartujte svoji kariéru, třeba jako...

Elitní makléř

Staňte se elitním makléřem s pomocí našich aktivních tréninků a využívejte unikátní nástroje a podporu v rámci značky.

Více informací

Makléř srdcař

Rádi pracujete s lidmi, záleží vám na dobře odvedené práci a zároveň skvělých pracovních podmínkách? Začleňte se mezi makléře srdcaře a šiřte svou pozitivní energii dál.

Více informací

Rychle vydělávající makléř

Nejste spokojeni ve vašem zaměstnání ani s vaším současným finančním ohodnocením? Začněte vydělávat opravdu rychle s pomocí našeho konceptu aktivních tréninků a unikátních.

Více informací

Chráníme Vaše soukromí

Naše společnost používá soubory cookies, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost stránek a zajištují, aby naše stránky fungovaly bezpečně, neustále se zlepšovaly a přizpůsobovaly vaše vyhledávání. Díky nim dokážeme lépe nabídnout obsah, který pro vás může být zajímavý a užitečný. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využíváním všech cookies.
Více informací
ROZUMÍM   ZAMÍTNOUT