Etický kodex

Vážíme si našich klientů, a proto se snažíme o profesionální zabezpečení co nejvyšší kvality služeb a zvýšení úrovně důvěry mezi klientem a realitním makléřem. Cílem Etického kodexu společnosti HOME4PEOPLE.CZ je podpora základních principů chování a etické kultury realitních makléřů.

 • Jednáme vůči klientům, ostatním osobám a mezi sebou vždy na základě úcty a profesionální etiky. Osoby systému HOME4PEOPLE.CZ si poskytují navzájem nabyté zkušenosti a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb.
 • Jsme povinni vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost systému HOME4PEOPLE.CZ u klientů, veřejnosti či osob v systému HOME4PEOPLE.CZ a přísně dbáme na to, aby byl systém HOME4PEOPLE.CZ veřejností vnímán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.
 • Dodržujeme obecně závazné právní předpisy České republiky.
 • Budeme se vždy vyhýbat nepravdám, úmyslnému zkreslování skutečností a informování zavádějícím způsobem. Osoby systému HOME4PEOPLE.CZ při výkonu své podnikatelské činnosti nesmí v žádném případě provozovat klamavé nebo podvodné praktiky.
 • Zavazujeme se poskytovat médiím a sdělovacím prostředkům pouze objektivní informace založené na ověřených skutečnostech.
 • Nesmíme třetím osobám přímo či nepřímo nabízet nebo poskytnout plnění, které by směřovalo k získání neoprávněného prospěchu či výhody, které by mohly být považovány za úplatek.
 • Svým chováním nepoškozujeme klienty a dobrou pověst realitní profese. V případě vzniku rozporů či nejasností ve vztahu k třetím osobám či k sobě navzájem hledají osoby v systému HOME4PEOPLE.CZ vždy smírné řešení.
 • Jsme povinni si udržovat přehled o stavu a vývoji trhu s nemovitostmi v oblasti jejich působení a o faktorech, které tento trh významně ovlivňují.
 • Chráníme zájmy klientů a jednáme se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 • Soustavně si prohlubujeme svou kvalifikaci.
 • Budeme vždy poskytovat a zajišťovat služby a produkty v náležité kvalitě.
 • Neznevažujeme činnost ostatních makléřů, ani nenabízíme názor na činnosti ostatních makléřů. Je-li jejich názor žádán, můžeme tak učinit slušným a bezúhonným způsobem.

Nastartujte svoji kariéru, třeba jako...

Elitní makléř

Staňte se elitním makléřem s pomocí našich aktivních tréninků a využívejte unikátní nástroje a podporu v rámci značky.

Více informací

Makléř srdcař

Rádi pracujete s lidmi, záleží vám na dobře odvedené práci a zároveň skvělých pracovních podmínkách? Začleňte se mezi makléře srdcaře a šiřte svou pozitivní energii dál.

Více informací

Rychle vydělávající makléř

Nejste spokojeni ve vašem zaměstnání ani s vaším současným finančním ohodnocením? Začněte vydělávat opravdu rychle s pomocí našeho konceptu aktivních tréninků a unikátních.

Více informací